KOŁO MIEJSKIE NR 115 W PŁOCKU - rok założenia 1950
Strona Główna
Kalendarz imprez 2018
Wykaz wód
Składki 2019
Stanica w Soczewce
Galeria
Kontakt
SPRAWOZDANIE ZARZDU KOA MIEJSKIEGO NR 115 PZW W POCKU Z DZIAALNOCI SPORTOWEJ W 2015 r.
Dziaalno sportow w 2015 roku w naszym kole zapocztkowao opracowanie kalendarza imprez sportowych, uwzgldniajc terminy zawodw z kalendarza okrgowego, a nastpnie rozprowadzenie go wrd zainteresowanych w czasie dyurw w siedzibie Koa oraz na Walnym Zgromadzeniu Czonkw Koa. Kalendarz jest take wywieszony na tablicy ogosze w siedzibie Koa, w Stanicy w Soczewce oraz na stronie internetowej naszego Koa.

Niezalenie od tego o wszystkich waniejszych zawodach czonkowie Koa informowani s poprzez ogoszenia i komunikaty oraz telefonicznie przez kol. Romana Dyttusa.

W 2015 roku nasze Koo zorganizowao 17 imprez o charakterze towarzyskim oraz mistrzowskim.16 imprez to zawody spawikowe oraz jedne zawody spinningowe. Z uwagi na problem z pokryw lodow nie udao si rozegra zawodw podlodowych. W naszych zawodach wystartowao 57 seniorw (7 z innych k), 9 juniorw (1 z innego koa), 22 kadetw (7 z innych k bd niezrzeszeni) i 6 kobiet. cznie w zawodach wystartowao 251 zawodnikw, tj. o 25 wicej ni w roku ubiegym. Na szczeglne sowa uznania zasuguje kolega Dariusz Masowski oraz Mariusz Lewandowski, ktrzy 10-krotnie uczestniczyli w zawodach organizowanych przez nasze Koo w kategorii seniorw. W kategorii juniorw w 3 imprezach wystartowa Dominik Pitkowski. Wrd kadetw po 4 wystpy zanotowali Piotr Barzdo i Kacper Lewandowski. W kategorii kobiet w 3 imprezach wystartoway nasze 3 etatowe zawodniczki: Agnieszka Dbrowska, Krystyna Jerzykowska i Urszula Smok. Dodatkowo w naszych zawodach wystartowao 16 zawodnikw z innych k oraz niezrzeszonych w kategorii kadetw i juniorw.

Spord startujcych zawodnikw najwicej zwycistw w swoich kategoriach wiekowych zanotowali: wrd kadetw Konrad Kulesza, wrd kobiet Krystyna Jerzykowska, natomiast w kategorii seniorw najczciej zwycia Dariusz Masowski.

Nasi zawodnicy uczestniczyli rwnie w Mistrzostwach Okrgowych. 7 miejsce w klasyfikacji seniorw Mistrzostw Okrgu Mazowieckiego zaj Marcin Kowalski. W kategorii kadetw 5 miejsce zaj Konrad Kulesza. W klasyfikacji GRAND PRIX Okrgu Mazowieckiego 6 miejsce zaj Marcin Kowalski a Konrad Kulesza by 8. W imprezach Grand Prix z koa startuje Henryk Jastrzbski oraz czonkowie klubu sportowego „Tuxedo”

Przy naszym kole prnie dziaaj 2 sekcje: sekcja "Brzana" i "Soczewka". Od 9 lat sekcje te rywalizuj ze sob sportowo nawizujc form zawodw do druynowych mistrzostw Koa. W 2015 roku lepsz bya sekcja „Brzana”

Nie mona te zapomina o sdziach wdkarskich dziki ktrym imprezy sportowe mogy si odby. W 2015 roku zweryfikowanych byo 11 sdziw w rnych klasach. Wrd naszych sdziw naley wyrni Romana Dyttusa i Dariusza Masowskiego ktrzy mieli najwicej sdziowa w naszym Kole jak rwnie obsugiwali zawody w innych koach.

Sowa uznania i podzikowania kierujemy pod adresem tych wszystkich czonkw, ktrzy coraz chtniej uczestnicz w zawodach wdkarskich rnej rangi szczeglnie z kalendarza Koa, o czym wiadczy frekwencja w zawodach. Cieszy nas rwnie coraz wiksze zainteresowanie zawodami modych wdkarzy. W tym roku podczas zawodw z okazji Dnia Dziecka zorganizowalimy dla modych adeptw wdkarstwa konkurs ekologiczny oraz konkursy zrcznociowe. Co roku staramy si wyrnia najaktywniejszych odznak "Wzorowy Mody Wdkarz". W tym roku odznak otrzymaa Julia Winiewska. Dla nich zawsze podejmujemy trud organizacyjny i staramy si zapewni jak najlepsze nagrody, puchary oraz inne wyrnienia. W 2015 roku na modzie przeznaczylimy 4165,46 z. Dodatkowo w naszym Kole mamy dwch Instruktorw Modziey, a s to Marcin Kowalski i Mariusz Kulesza.

Na frekwencj w zawodach niewtpliwy wpyw ma kol. Roman Dyttus, ktry przed kadymi zawodami nawizuje kontakt telefoniczny (i nie tylko) z wieloma zawodnikami, szczeglnie z modzie przypominajc o zawodach i zapraszajc na nie. Takie dziaania pozwalaj Zarzdowi Koa orientowa si w przewidywanej frekwencji i co za tym idzie przygotowa stanowiska, nagrody, dyplomy, posiki czyli cao spraw organizacyjnych zawodw.

Zawody wdkarskie nie mogy by si odby bez wczeniejszego przygotowania owisk. Dzieje si to podczas czynw spoecznych organizowanych przez Koo. Podczas tych czynw porzdkujemy stanowiska, wytyczamy nowe, gdy zachodzi taka potrzeba oraz sprztamy teren wok jeziora. Najwiksza tego typu akcja odbya si 22 sierpnia z udziaem 11 kolegw. Odtwarzano stanowiska na zawody, oraz sprztano brzegi jeziora. Udao si zebra 5 studwudziestolitrowych workw mieci. Szczeglne podzikowania nale si tym wszystkim, ktrzy nie odmawiaj pomocy przy porzdkowaniu stanowisk przed zawodami.
W 2015 roku z funduszy koa zakupiono koszulki firmowe PZW z naszym nadrukiem, ktre trafiy midzy innymi do naszych najlepszych zawodnikw.
Dzikujemy take naszym sponsorom, bez ktrych nie moglibymy z takim rozmachem organizowa naszych zawodw. Sponsorami zawodw wdkarskich w 2015 roku byli: Urzd Miasta Pocka, Gmina Nowy Duninw, pose Ziemi Pockiej Piotr Zgorzelski, Starostwo Pockie, sklep wdkarski Tuxedo a take pastwo Masowscy oraz Dyttus. W 2015 roku na sport przeznaczylimy 10196,23 z.

Zarzd Koa w kadym roku skrupulatnie i dokadnie prowadzi dokumentacj dziaalnoci sportowej, wysya na bieco protokoy z zawodw do OKS, na koniec roku skada niezbdne sprawozdania.


Opracowa Marcin Dyttus
Kapitan Sportowy Koa
0 komentarzy
Dodano 18 Mar 2016
Content Management Powered by CuteNews


 • SKARBNIK KOŁA

  przyjmuje opłaty
  w każdy wtorek i
  piątek
  w godzinach 16-18
  ul. KLONOWA 3a, Płock

  lub w godzinach pracy
  sklepu TUXEDO
  ul. Dobrzyńska 29
  w Płocku
  tel. 24 366 60 50

 • Siedziba Koła
  ul. Klonowa 3a
 • e-mail: kontakt@pzwplock.pl

   Inne

   Pobierz

   Linki


statystyka