KOŁO MIEJSKIE NR 115 W PŁOCKU - rok założenia 1950
Strona Główna
Kalendarz imprez 2019
Wykaz wód
Składki 2019
Stanica w Soczewce
Galeria
Kontakt

ZASADY WDKOWANIA
ORAZ PRZYNALENOCI DO POLSKIEGO ZWIZKU WDKARSKIEGO


 • Zasady wdkowania obowizujce w wodach Okrgu Mazowieckiego w roku 2018

         Warunkiem niezbdnym uprawiania wdkarstwa jest posiadanie karty wdkarskiej.
  Karty wdkarskie wydaje waciwy dla miejsca zamieszkania starosta po przedoeniu
  zawiadczenia o zoeniu przed komisj egzaminacyjn PZW egzaminu za znajomoci
  przepisw ustawy o rybactwie rdldowym. Miejsce i terminy przeprowadzania egzaminw
  znajduj si w innym miejscu strony. Z obowizku posiadania karty wdkarskiej zwolnieni s
  cudzoziemcy czasowo przebywajcy w Polsce oraz osoby w wieku poniej 14 lat, pod
  warunkiem owienia pod opiek osoby penoletniej posiadajcej kart.

       Drugim warunkiem owienia ryb na wdk jest wykupienie od rybackiego gospodarza
  wody zezwolenia na amatorski pow ryb. Na wodach administrowanych przez Polski
  Zwizek Wdkarski mog owi wdkarze po wniesieniu skadki za wdkowanie (na ochron
  i zagospodarowanie wd), ktrej wysoko uzaleniona jest od przynalenoci do PZW.
  Wdkarze niezrzeszeni i cudzoziemcy obowizani s wnie opat za wdkowanie dla
  niezrzeszonych w PZW w siedzibie Koa u skarbnika.
  Cudzoziemcy mieszkajcy w Polsce na stae mog by czonkami PZW

       Czonkiem zwyczajnym Zwizku moe by osoba fizyczna, ktra ukoczya 16 lat,
  zna i uznaje Statut Zwizku oraz wniosa stosowne skadki ( 9 p.1 Statutu PZW).

       Czonkiem uczestnikiem Zwizku moe by osoba w wieku poniej 16 lat, za zgod
  swego przedstawiciela ustawowego( 9 p.2 Statutu PZW).

       Osoby zamierzajce wstpi do Zwizku winny zgosi si do siedziby wybranego
  przez siebie Koa PZW i tam dopeni formalnoci

       W przypadku braku karty wdkarskiej zda stosowny egzamin.
  W przypadku jej posiadania - wypeni deklaracj i wnie opat wpisow oraz skadk
  czonkowsk. Po wniesieniu skadki za wdkowanie mona owi ryby na wodach
  macierzystego okrgu oraz tych okrgw, ktre podpisay midzy sob porozumienie o
  wzajemnym uznawaniu skadek za wdkowanie.

       Podczas wdkowania przestrzega naley ustawy o rybactwie rdldowym, a w
  przypadku owienia ryb na wodach administrowanych przez PZW dodatkowo postanowie
  zawartych w Regulaminie amatorskiego poowu ryb PZW. Szczegln uwag naley zwrci
  na przestrzeganie wymiarw i okresw ochronnych poszczeglnych gatunkw ryb oraz
  limitw dziennych, dozwolonych miejsc i metod poowu.

       Do kontroli przestrzegania wyej wymienionych przepisw uprawnieni s: Pastwowa
  Stra Rybacka, Spoeczna Stra Rybacka PZW, Policja, Stra Ochrony Mienia PZW,
  Pastwowa Stra owiecka, Stra Lena, Stra Parkw Narodowych i Krajobrazowych.  OKRG MAZOWIECKI
  POLSKIEGO ZWIZKU WDKARSKIEGO
  KOO MIEJSKIE NR. 115 w POCKU
  ul. Klonowa 3a
  09-402 Pock
  tel. (024) 262-74-45


  • SKARBNIK KOŁA

   przyjmuje opłaty
   w każdy wtorek i
   piątek
   w godzinach 16-18
   ul. KLONOWA 3a, Płock

   lub w godzinach pracy
   sklepu TUXEDO
   ul. Dobrzyńska 29
   w Płocku
   tel. 24 366 60 50

  • Siedziba Koła
   ul. Klonowa 3a
  • e-mail: kontakt@pzwplock.pl

     Inne

     Pobierz

     Linki


  statystyka