KOŁO MIEJSKIE NR 115 W PŁOCKU - rok założenia 1950
Strona Główna
Kalendarz imprez 2024
Wykaz wód
Składki 2024
Karta wędkarska
Galeria
Organy Koła
Ogólne warunki rozgrywania zawodów obowiązujące od dnia 20.05.2021 r. do odwołania
Ogólne warunki rozgrywania zawodów obowiązujące od dnia 20.05.2021 r. do odwołania

Na czas stanu epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, i związanych z nim ograniczeń, Koło PZW nr 115 Miejskie w Płocku wprowadza szczególne zasady rozgrywania wszystkich organizowanych przez Koło zawodów wędkarskich na wodach Okręgu Mazowieckiego PZW - w oparciu o poniższe postanowienia Regulaminu oraz zgodnie bieżącymi przepisami prawa i z obowiązującym reżimem sanitarnym.

- wszystkie losowania (sektorów, nr startowych, nr stanowisk, nr łodzi) będą przeprowadzane bez udziału zawodników, ręcznie przez wyznaczoną osobę (sędzia/Kapitan Sportowy Koła lub jeden z członków Zarządu Koła),

- wyniki losowań będą publikowane w przeddzień zawodów na stronie internetowej Koła,

- zawodnicy przyjeżdżając na teren zawodów udają się bezpośrednio na swoje stanowisko lub do swojej łodzi,

- zawody będą przeprowadzane bez udziału publiczności,

- przy wejściu na teren zawodów wszyscy uczestnicy zawodów mają obowiązek złożenia pisemnej deklaracji, że nie są w trakcie leczenia bądź kwarantanny lub nie mieli kontaktu z osobą u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 w okresie ostatnich 14 dni i nie mają objawów zakażenia - pod rygorem odmowy wstępu na teren zawodów. Druk oświadczenia w załączeniu do regulaminu,

- podczas ważenia ryb uczestniczą jedynie zainteresowany zawodnik (lub jego przedstawiciel) oraz komisja sędziowska (max. 2 sędziów),

- do ceremonii nagradzania zwycięzców pozostają jedynie zawodnicy którzy zajęli pierwsze trzy miejsca (w zawodach teamowych lub drużynowych) po jednym przedstawicielu teamu lub drużyny,

- w biurze zawodów będą znajdować się dostępne dla wszystkich uczestników zawodów środki do dezynfekcji rąk,

- podczas ważenia (mierzenia) ryb i podczas nagradzania zwycięzców wszystkich uczestników obowiązuje nakaz noszenia maseczek zakrywających nos i usta,

- podczas losowania, ceremonii nagradzania oraz przemieszczania się zawodników obowiązuje bezwzględna zasada utrzymania odległości min. 1,5 m.

Zarząd Koła PZW nr 115 Miejskie w Płocku

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest Koło PZW nr 115 w Płocku, Płock ul. Klonowa 3a.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach organizacyjnych w zakresie imprez sportowych organizowanych przez Koło PZW nr 115 w Płocku.

3. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 2 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

6. Równocześnie informujemy Panią/Pana o prawie wniesienia, w przypadkach wymienionych w artykule 23. Ust.1 pkt. 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

7. Każdy uczestnik zgłaszający się do startu w zawodach wyraża automatycznie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko) przy upublicznieniu listy startowej, wyników oraz zdjęć z zawodów.

8. Brak zgody uczestnika zgłaszającego się do startu w zawodach wyklucza automatycznie jego udział w zawodach.
0 komentarzy
Dodano 21 May 2021
Content Management Powered by CuteNews


 • SKARBNIK KOŁA
  Przyjmuje opłaty

  w godzinach pracy
  sklepu TUXEDO
  ul. Dobrzyńska 29
  w Płocku
  tel. 24 366 60 50

 • Siedziba Koła
  ul. Klonowa 3a
 • e-mail: kolo115@ompzw.pl

   Inne

   Pobierz

   Linki


statystyka